• Close window

Stowa

04

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

01

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

05

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

02

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

Welkom op de Saniwijzer

De Saniwijzer is er voor iedereen die informatie zoekt over nieuwe sanitatie. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

 

Of u nu bij een waterschap of gemeente werkt, of particulier of projectontwikkelaar bent. Of u zich nu wilt oriënteren op andere – goedkopere, duurzamere of effectievere – mogelijkheden ter vervanging van verouderde rioleringen en waterzuiveringen, of een oplossing zoekt voor het afvalwater van bijvoorbeeld een nieuwe woning of woonwijk. De Saniwijzer helpt u op weg bij het maken van een keuze. Door informatie te bieden over de mogelijkheden, partijen die kunnen helpen, en waar u allemaal rekening mee moet houden.

 

Mist u iets op de Saniwijzer? Wilt u opmerkingen, voorbeelden en ideeën delen? Laat het ons weten via de knop ‘Uw bijdrage’ rechtsboven. Uw inbreng is van harte welkom!

 

De Saniwijzer is een onafhankelijke website van STOWA en RIONED met als doel informatie over nieuwe sanitatie voor iedereen beschikbaar te stellen.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het buitengebied

Boerderijen
Individuele woningen
Clusters van woningen
Kleine kernen
Groepshuisvesting
Recreatieparken
Praktijkvoorbeelden

Het stedelijk gebied

Woningen
Woonboten
Woonwijken
Kantoren
Bedrijventerreinen
Praktijkvoorbeelden

Bijzondere locaties

Evenementen
Stadions
Congrescentra/ conferentieoorden

4 motieven om nieuwe oplossingen te overwegen

We hebben ons afvalwatersysteem in Nederland goed op orde. Het behoort tot de beste van Europa. Vrijwel al het afvalwater wordt op de een of andere manier behandeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook klaar zijn voor de toekomst. De wereld om ons heen verandert en ook binnen de waterketen vinden ontwikkelingen plaats. Met de conventionele systemen kunnen we in veel gevallen goed op de nieuwe ontwikkelingen inspelen, maar soms zijn de lokale omstandigheden zo dat ook andere oplossingen denkbaar zijn. We geven vier motieven die daarbij een rol kunnen spelen. 

  1. Kostenbesparing
  2. Bijdragen aan de circulaire economie
  3. Ontwikkelingen in de maatschappij
  4. Werk met werk maken