• Close window

Stowa

01

Technieken

Als het gaat over de inzameling en verwerking van afvalwater, dan worden er vaak technieken genoemd die niet bij iedereen bekend zijn. Hier, onder technische achtergronden, wordt uitgelegd wat afvalwater eigenlijk is en worden de belangrijkste technieken nader uitgelegd.

Elke techniek is onderdeel van een geheel systeem. Welke techniek en welk systeem waar gewenst is, is afhankelijk van de doelstelling(en). Afgemeten naar algemene duurzaamheidsdoelstellingen heeft Carolien van Merksteijn verschillende technieken in verschillende configuraties met elkaar vergeleken. Haar thesis leest u hier.

Klik op het menu hiernaast voor verdere informatie.

Riool in huis // riool in huis.jpg.jpg (48 K)

Illustratie: riool in huis | Bron: IJsfontein/Stichting RIONED