• Close window

Stowa

Geschiedenis

Ontwikkelingen in het afvalwatersysteem zijn van alle tijden. Eerst kwamen er tonnetjes voor de inzameling van menselijk afval. Vanaf het begin van de vorige eeuw werd het afvalwater via riolen naar de rand van de stad afgevoerd. Toen kwamen er zuiveringen. Nu willen we energie en grondstoffen terugwinnen. Dat betekent dat we ons moeten herbezinnen op de bruikbaarheid van de huidige infrastructuur voor het bereiken van toekomstige doelen.

De waterketen anticipeert steeds op nieuwe ontwikkelingen, of het nu om volksgezondheid gaat of om klimaatverandering.

Nieuwe sanitatie is de volgende stap in deze ontwikkelingen.

LEES MEER…