• Close window

Stowa

Afvalwater: wat is dat?

Wat is afvalwater?
Onder afvalwater verstaan we in deze Saniwijzer het huishoudelijk afvalwater. Dat is al het afvalwater dat niet afkomstig is van een bedrijfsmatig productieproces. Ook kantoren en zorginstellingen produceren dus huishoudelijk afvalwater, ook al zijn het bedrijven.

Huishoudelijk afvalwater bestaat in principe uit een mix van urine, fecaliën, spoelwater, etensresten, bad-, douche- en afwaswater en vaak ook hemelwater of zelfs grondwater (omdat het riool meestal lek is).

Samenstelling afvalwater 4 // samenstelling afvalwater 4.jpg (26 K)

Wat zit er in afvalwater?
Afvalwater bevat naast organische stof en nutriënten (zie tabel) ook energie in de vorm van warmte en microverontreinigingen in de vorm van zware metalen, medicijnresten en hormoonsysteem verstorende stoffen. Verder bevat afvalwater natuurlijk een grote hoeveelheid (ziekteverwekkende) bacteriën.

Tabel samenstelling afvalwater // afvalwatersamenstelling.jpg (19 K)

Bron: CT3011- Inleiding watermanagement - Afvalwaterbehandeling

Wat is het probleem?
Afvalwater moet voordat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater op een hygiënische wijze worden verzameld en gezuiverd. Dat kost veel geld, en vergt een bepaalde hoeveelheid energie en chemicaliën. Als extra probleem wordt tegenwoordig gezien dat energie en waardevolle grondstoffen tot voor kort werden weggespoeld.

Het zuiveren van afvalwater gaat beter als de afvalwaterstroom meer geconcentreerd is, zo homogeen mogelijk van samenstelling en ook qua hoeveelheid continue is. In het huidige afvalwaterstelsel wordt door het mengen en verdunnen van de afvalwaterstromen het terugwinnen van grondstoffen en energie en het verwijderen van verontreinigingen lastiger (lees: duurder).

Welke soorten afvalwater (‘stromen’) onderscheiden we?
De afvalwaterstromen die we apart kunnen inzamelen en verwerken zijn: