• Close window

Stowa

Uitleg afvalwater

De Saniwijzer gaat over het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afvalwater. Voordat het geloosd kan worden, moet afvalwater in ieder geval worden gezuiverd. Het bevat te veel vervuilende stoffen om het direct in het milieu te kunnen lozen. Afgezien daarvan bevat het ook waardevolle stoffen en energie. Tegenwoordig kijken we ook of we die kunnen terugwinnen.

Ons afvalwater bestaat uit verschillende ‘stromen’. Het bestaat maar voor een heel klein deel uit urine en fecaliŽn. Het grootste deel bestaat uit toiletspoelwater en zogenaamd grijs water uit de keuken, de douche en de wasmachine.

Elk van die stromen heeft zijn eigen kenmerken. In de urine zitten – heel geconcentreerd – de meeste meststoffen. De fecaliŽn bevatten de meeste organische stof. En het grijze water bevat de meeste warmte.

Vaak wordt voorgesteld de verschillende stromen bij de bron te scheiden en de hoeveelheid spoelwater zoveel mogelijk te beperken. Dan kunnen energie en grondstoffen het meest optimaal worden teruggewonnen.

LEES MEER…