• Close window

Stowa

Verwerking van afvalwater

Een overzicht van de vele technieken voor het zuiveren van afvalwater en het terugwinnen van energie en grondstoffen. Huishoudelijk afvalwater bevat stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu, maar ook waardevolle grondstoffen en energie. De markt biedt een groot aantal technische oplossingen, van een eenvoudige septic tank tot een geavanceerde UASB-reactor. De keuze wordt enerzijds bepaald door de lokale situatie en de grootte van de afvalwaterstroom. En anderzijds door de doelstellingen. Sommige technieken zijn meer geschikt voor kleinere toepassingen, andere juist voor grotere. En met sommige technieken kun je wel grondstoffen hergebruiken en met andere niet.

Het zuiveren van afvalwater is complex, zeker als je ook nog energie en grondstoffen wilt terugwinnen. Vaak is het nodig om meerdere technieken na elkaar toe te passen, maar denk er om: die technieken beÔnvloeden elkaar ook. Je kunt niet zomaar van alles achter elkaar zetten. Afvalwaterverwerking is maatwerk. Dat geldt voor de toegepaste zuiveringstechnieken, maar ook voor de daarbij behorende inzameling en het transport. Zeker als het om wat grotere installaties gaat, is deskundig advies noodzakelijk.

De Saniwijzer geeft een overzicht van veel voorkomende technieken en de meest toegepaste combinaties van technieken.

LEES MEER…