• Close window

Stowa

Bijzondere locaties

Wat zijn bijzondere locaties?

Onder bijzondere locaties verstaan we plekken waar - al dan niet tijdelijk - vaak veel afvalwater in korte tijd of zeer geconcentreerd kan worden ingezameld. Het debiet en de samenstelling van het afvalwater wijken sterk af van normaal huishoudelijk afvalwater. Dat maakt het ook mogelijk het afvalwater beter/anders te verwerken dan normaal huishoudelijk afvalwater.

Voorbeelden zijn festivalterreinen en voetbalstadions.

Welke voorzieningen zijn er nu?

Als er riolering in de buurt is, wordt het afvalwater daar meestal op geloosd. Als er geen riolering in de buurt is, zijn er bij permanente afvalwaterstromen veelal eigen voorzieningen aangebracht (watervrije urinoirs, helofytenfilters); bij tijdelijke voorzieningen wordt het afvalwater doorgaans per as afgevoerd.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Grote hoeveelheden geconcentreerd afvalwater zijn aantrekkelijk om energie en grondstoffen uit terug te winnen. De toenemende ontwikkeling naar een circulaire economie en de duurzaamheidsambities van bijvoorbeeld festivals (Nijmeegse Vierdaagse) zullen steeds vaker leiden tot separate inzameling en verwerking.

Wanneer is het interessant om Nieuwe Sanitatie te overwegen?

Op alle locaties waar grotere hoeveelheden afvalwater geconcentreerd kunnen worden ingezameld is dit eigenlijk altijd interessant.

Welke situates onderscheiden we?

Evenementen

Stadions

Congrescentra/conferentieoorden

Momenteel wordt aan de tekst op deze pagina gewerkt. Indien u praktijkvoorbeelden of ideeŽn heeft voor deze pagina, nodigen wij u uit om deze met ons te delen. Hiervoor kunt u de ‘Uw bijdrage’ knop gebruiken rechtsboven.