• Close window

Stowa

UV, ozon, actief kool en waterstofperoxide

Met  ultravoilet (UV) licht, waterstofperoxide, ozon, actief kool of een combinatie van deze technieken kunnen we specifieke verontreinigingen uit het afvalwater halen die veelal via de gewone zuiveringen niet worden verwijderd.

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?
De verschillende technieken zijn het meest geschikt als laatste stap bij een waterzuivering of direct aan de bron wanneer bijvoorbeeld urine apart wordt ingezameld

Hoe werken deze technieken?
Bij de UV-lichttechniek stroomt het afvalwater door een leiding terwijl het wordt belicht met UV-licht; de korte golflengte breekt de veelal organische verbindingen af.
Waterstofperoxide kan in een compartiment aan het afvalwater worden toegevoegd; of het water kan onderaf met ozon worden belucht. De reactieve zuurstofmoleculen breken de organische verbindingen af (oxidatie).
Bij de zuivering met actieve kool loopt het afvalwater door een bed met actief kool. De microverontreinigingen hechten (adsorberen) aan de koolstofdeeltjes.

Hoe effectief zijn deze technieken?
Bijna alle microverontreinigingen (medicijnresten, hormonen, hormoonsysteemverstorende stoffen, resten van cosmetica etc.) zijn te verwijderen, al of niet met een combinatie van technieken.

Hoe gangbaar is het?
De technieken worden in de industrie en bij de drinkwaterbereiding veelvuldig toegepast. Toepassing in de afvalwaterbranche komt nog niet veel voor, omdat er (nog) geen eisen worden gesteld aan de concentraties microverontreinigingen die in het effluent van afvalwaterzuiveringen mogen voorkomen.

Voorbeelden waarbij deze technieken zijn toegepast:

Meer info over ozon en waterstofperoxide zie: SSWM

Meer info over actief kool zie: de website van EMIS en SSWM

Onlangs is door STOWA onderzoek gedaan naar de toepassing van actief kool op een RWZI. Het rapport vindt u hier. De conclusies kunnen wellicht op termijn ook gebruikt worden bij decentrale systemen.