• Close window

Stowa

Kleine kernen

Wat is een kleine kern?
Onder kleine kernen verstaan we hier groepen van maximaal 200 woningen. De meeste kleine kernen zijn aangesloten op drukriolering. Binnen de kern zijn de woningen meestal aangesloten op een vrijvervalsysteem dat via een rioolgemaal loost op een drukriool.

Mogelijkheden
De vuillast van een kleine kern is van dien aard dat een goede verwerking van afvalwater noodzakelijk is. Dat kan via lokale natuurlijke systemen of meer technische systemen. De schaal maakt het terugwinnen van energie en nutriŽnten sneller rendabel dan bij bijvoorbeeld een cluster van woningen. Het grotere aantal woningen in een kern maakt het wel lastig om maatregelen (bijvoorbeeld het scheiden van grijs en zwart water) in de kern zelf te nemen; dat zal in ieder geval meer tijd vergen. Zeker als ook in de woningen wijzigingen nodig zijn, kost dat al gauw enkele jaren.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen