• Close window

Stowa

Kantoren

Wat is een kantoor?

Een kantoor is een gebouw waar meerdere mensen veelal administratief werk doen. Per vierkante meter werken er relatief veel mensen.

Mogelijkheden

Sanitaire voorzieningen in kantoren worden intensief gebruikt en zijn vaak centraal in het gebouw gesitueerd. Meestal zijn er al aparte urinoirs aanwezig. Met een relatief geringe ingreep zou in ieder geval de afvoer van de urinoirs apart kunnen worden gehouden. Het aandeel grijs water is veelal gering.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen