• Close window

Stowa

Woonwijken

Wat is een woonwijk?

Onder een woonwijk wordt hier een deel van een stedelijk gebied verstaan waar voornamelijk woningen staan. Een wijk kan meer of minder verstedelijkt zijn en kan enkele tientallen tot duizenden woningen beslaan.

Mogelijkheden

Woonwijken hebben het grote voordeel dat er een voldoende aanbod is aan afvalwater (voldoende grote schaal op een relatief klein oppervlak). Zowel meer natuurlijke systemen als hoogwaardige technologische systemen kunnen hier goed worden uitgevoerd. Er lijken specifieke mogelijkheden te zijn bij het combineren van functies. Groenstroken hebben dan niet alleen een recreatieve en klimaatadaptieve waarde, maar kunnen ook dienen als waterzuivering (wilgenfilter) of afzetgebied voor nutriŽnten (stadslandbouw).

afvalwaterverwerking stad1 // innovatieagenda waterketen 003 copy.jpg (246 K)

Bron: Innovatieagenda waterketen


Voorbeelden van alternatieve oplossingen