• Close window

Stowa

Woonboten

Wat is een woonboot?

Een woonboot is een stilliggende, drijvende woning. Binnenschepen horen hier dus niet bij.

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor Nieuwe Sanitatie op de woonboot zelf zijn vaak beperkt vanwege de beperkte ruimte; buiten de boot zijn wel meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een (drijvend) helofytenfilter.

gewoonboot helofytenfilter 1 // gewoonboot 1.jpg (14 K)

GeWoonboot | Bron: DeltaWonen.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen