• Close window

Stowa

Evenementen

Onder evenementen verstaan we kortdurende festiviteiten waar grote groepen mensen bijeenkomen. Denk hierbij aan muziek-, film-, food- en kunstfestivals. Ook grote stedelijke feesten scharen we onder deze categorie. Dit deel van de Saniwijzer is vooral gericht op evenementen waar veel mensen (van enkele tienduizenden tot honderduizenden bezoekers) op een relatief klein gebied een korte tijd (een dag tot paar dagen) aanwezig zijn. Er is veel horeca aanwezig en in sommige gevallen is het voor bezoekers mogelijk om op een camping te verblijven.

Mogelijkheden

Aangezien veel mensen in korte tijd vaak veel drank nuttigen en naar het toilet moeten, is urinescheiding een interessante oplossing. Veel muziekfestivals zijn ver van het gangbare rioolstelsel gelegen. Het kan daarom financieel interessant zijn om het afvalwater lokaal te zuiveren. Indien bezoekers gebruik maken van een camping, kan er veel water worden bespaard.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen