• Close window

Stowa

Lopende en recent uitgevoerde projecten

In dit deel van de website zijn - voor zover bekend - alle projecten in Nederland waarin nieuwe sanitatie centraal staat opgenomen. We maken hier onderscheid tussen bureaustudies, pilotprojecten en implementatieprojecten:

  • Onder bureaustudies verstaan we literatuur- en haalbaarheidsstudies waarbij gebruik is gemaakt van bestaande kennis en geen concrete maatregelen zijn uitgevoerd.
  • Pilotprojecten zijn proef- en voorbeeldprojecten waarbij daadwerkelijk een (nieuwe) maatregel is toegepast, met als doel de mogelijkheden en effecten hiervan te onderzoeken of als voorbeeldlocatie te dienen voor de toepassing van nieuwe technologie.
  • Bij implementatieprojecten zijn maatregelen uitgevoerd met decentrale technieken of maatregelen die in de waterketen bijdragen aan de circulaire economie. Eventuele monitoring in deze projecten hangt doorgaans samen met de vergunningvoorwaarden.

In het menu links kunt u klikken op 'Bureaustudies', 'Pilotprojecten', 'Implementatieprojecten' of 'Buitenlandse projecten'.  U krijgt dan daaronder een lijst van projecten in alfabetische volgorde. Rechts ziet u een lijst van dezelfde projecten, maar dan ingedeeld per categorie. Mist u een project? Laat het weten via de knop ‘Uw Bijdrage’ rechtsboven.kaart met projecten // projectenkaart.png (92 K)

Wilt u zien welke projecten er bij u in de buurt zijn? Klik dan op het kaartje.

Momenteel werken we er aan om, voor zover relevant voor de Nederlandse situatie, ook een overzicht te maken van buitenlandse projecten en onderzoeken. Een aantal hiervan is inmiddels opgenomen. Heeft u informatie over andere projecten of kent u dergelijke projecten laat het ons dan alstublieft weten. U kunt anderen er mee verder helpen.