• Close window

Stowa

Wilgenzuivering

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?
Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt een wilgenzuivering?
Een wilgenzuivering werkt grotendeels identiek aan een verticaal helofytenfilter. Na een voorbezinking wordt het afvalwater via een infiltratieleiding in de toplaag van het wilgenfilter gebracht. Door microbiologische en fysische processen wordt het water gezuiverd. De wilgen nemen water en voedingsstoffen op. Door de grote verdamping van de wilgen zal er in de zomer - bij voldoende oppervlakte - in het geheel geen lozing van effluent plaatsvinden.

Hoe effectief is deze techniek?

Er is veel ervaring met wilgenzuivering in het buitenland, met name ScandinaviŽ. Wilgenzuiveringen zonder lozingen zijn vanzelfsprekend zeer effectief, omdat er geen lozing overblijft. De effectiviteit van verticaal doorstroomde wilgenzuiveringen hangt vooral af van de grootte ten opzichte van het debiet van de lozing. De praktijkervaringen met wilgenzuiveringen zijn goed.

Wilgen verwijderen zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof), organische stof (uitgedrukt in BZV en CZV), nutriŽnten (stikstof en fosfaat). Door de bodempassage verdwijnen ziekteverwekkende bacteriŽn en virussen voor een groot deel.†

Eens per twee jaar wordt hout geoogst. Dit hout kan gebruikt worden als brandhout.

Hoe veilig is de techniek?
Ziekteverwekkers worden in het wilgenfilter vrijwel volledig verwijderd. Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein.
Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud in de voorbezinktank.

Wat is er nodig aan onderhoud?
In het eerste jaar na aanleg moet af en toe onkruid worden verwijderd. Daarna dient eens per twee jaar het hout te worden geoogst. Na de levensduur van minimaal 20 jaar moeten de wilgen worden verwijderd en vervangen door nieuwe wilgen. Verder is onderhoud nodig aan pompen en leidingen.

Voordelen:

  • Maakt gebruik van natuurlijke processen
  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Hoge verwijdering van organische stof, opgeloste bestanddelen en ziekteverwekkers

†Nadelen:

  • Goede ontwerpcriteria zijn nog niet beschikbaar
  • Voorbehandeling (bezinking) noodzakelijk

Meer informatie is ook te vinden in het rapport van het InnovatieNetwerk en het rapport †Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewater.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs: