• Close window

Stowa

Pilotprojecten

Pilotprojecten zijn proef- en voorbeeldprojecten waarbij daadwerkelijk een (nieuwe) maatregel is toegepast, met als doel de mogelijkheden en effecten hiervan te onderzoeken of als voorbeeldlocatie te dienen voor de toepassing van nieuwe technologie.

Pilots gericht op het herwinnen van energie en grondstoffen

Pilots gericht op het winnen en hergebruik van energie

Pilots gericht op het herwinnen en hergebruik van nutriënten

Pilots met vacuüminzameling en voedselrestenvermalers

Pilots gericht op het scheiden van urine

Pilots met helofytensystemen

Pilots met overige "natuurlijke" filtersystemen

Test- en onderzoekslocaties