• Close window

Stowa

Pilotprojecten

Pilotprojecten zijn proef- en voorbeeldprojecten waarbij daadwerkelijk een (nieuwe) maatregel is toegepast, met als doel de mogelijkheden en effecten hiervan te onderzoeken of als voorbeeldlocatie te dienen voor de toepassing van nieuwe technologie.

Pilots bestaand uit meerdere deelprojecten:

Pilots gericht op het herwinnen van energie en grondstoffen:

Pilots gericht op het winnen en hergebruik van energie:

Pilots gericht op het herwinnen en hergebruik van nutriënten:

Pilots met vacuüminzameling en voedselrestenvermalers:

Pilots gericht op het scheiden van urine:

Pilots met helofytensystemen:

Pilots met overige 'natuurlijke' filtersystemen:

Test- en onderzoekslocaties: