• Close window

Stowa

Bureaustudies

Onder bureaustudies verstaan we literatuur- en haalbaarheidsstudies waarbij gebruik is gemaakt van bestaande kennis en geen concrete maatregelen zijn uitgevoerd.

Studies naar het herwinnen van energie en grondstoffen als totaalconcept:

Studies naar het winnen van en hergebruik van energie:

Studies naar het herwinnen en hergebruik van nutriënten:

Studies naar het verwijderen van microverontreinigingen:

Studies naar de mogelijkheden van implementatie van nieuwe sanitatie:

Studies naar afvalwater op bedrijventerreinen:

Studies naar alternatieven in buitengebieden: