• Close window

Stowa

Bureaustudies

Onder bureaustudies verstaan we literatuur- en haalbaarheidsstudies waarbij gebruik is gemaakt van bestaande kennis en geen concrete maatregelen zijn uitgevoerd.

Studies naar het herwinnen van energie en grondstoffen als totaalconcept

Studies naar het winnen van en hergebruik van energie

Studies naar het herwinnen en hergebruik van nutriënten

Studies naar helofytensystemen

Studies naar het verwijderen van microverontreinigingen

Studies naar de mogelijkheden van implementatie van nieuwe sanitatie

Studies naar afvalwater op bedrijventerreinen

Studies naar alternatieven in buitengebieden