• Close window

Stowa

0-waterconcept in De Wijk van Morgen

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Zuyd Hogeschool hebben zich in 2013 ten doel gesteld een zogenaamd 0-waterconcept te ontwikkelen. In de Wijk van Morgen in Heerlen zijn†eind 2014 drie duurzame† gebouwen ('Knik naar de zon', 'Eco/nnect' en 'Flexhouse') gerealiseerd met aandacht voor energie, materiaal, grondstoffen en water.

Het waterconcept in de Wijk van Morgen streefde naar:

  • de productie van eigen drinkwater;
  • een zo groot mogelijke waterbesparing bij gebruik en;
  • een scheiding van afvalwaterstromen (en gescheiden zuivering).

Uiteindelijk zijn in de kantoorwoningen (Knik naar de zon en Eco/nnect) scheidingstoiletten (no-mix)† geplaatst en is er binnenshuis een dubbel leidingsysteem aangelegd voor aparte afvoer van geel en bruin water. De gemengde stroom wordt nu geloosd op het bestaande rioolstelsel.

Het oorspronkelijke plan voor lokale regenwaterzuivering en afvalwaterbehandeling is niet tot realisatie gekomen. Een te lage bezetting en de onzekere planvorming met betrekking tot het gebruik van de gebouwen leverde onvoldoende basis om te investeren in regenwaterbehandeling en zuivering.

Inmiddels hebben diverse instanties interesse getoond om (delen van) het 0-waterconcept te implementeren: gemeente Venlo (terrein Frederik Hendrikkazerne), gemeente Reuver, gemeente Kerkrade (project IBA-Parkstad) en gemeente Peel en Maas.

WBL en Zuyd onderzoeken hoe ze - samen met andere partners - vorm kunnen gaan geven aan deze transitie.

Meer weten? Zie website De Wijk van Morgen†en poster 0-waterwijk.

Een tussenrapport is beschikbaar.