• Close window

Stowa

NIOO-KNAW

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is sinds 2011 gevestigd in Wageningen. Het complex van het NIOO bestaat uit een hoofdgebouw met laboratoria en kantoren en diverse bijgebouwen, zoals kassen.†

Het afvalwater wordt met vacuŁmriolering ingezameld en vergist. De nutriŽntrijke reststroom wordt gebruikt voor het kweken van algen, die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Uiteindelijk krijgt het water nog een nazuivering in een helofytenfilter alvorens het in de bodem infiltreert.

De doelstelling van het project is† het combineren van technieken voor algenkweek, vergisting en verwerking van biologische reststromen.

Meer weten? Zie onderstaande video van het NIOO-KNAW over de duurzaamheidsaspecten van het gebouw (de uitleg over de sanitatie begint op 6.20 min).

Er is een kort artikel over de groei van algen op afvalwater en een filmpje waarin Louise Vet de werking van het systeem uitlegt.