• Close window

Stowa

NIOO-KNAW

Plaats: Wageningen (provincie Gelderland)

Doelstelling: sluiting van de waterkringloop

Schaal: een onderzoeksinstituut met ca. 200 medewerkers, kantoren, laboratoria en diverse bijgebouwen, waaronder kassen

Onderzoeksperiode: 2011 – heden

Onderzochte technieken:

  • Vacuümriolering
  • Algenbioreactor
  • Helofytenfilter

Beoogde resultaten:

  • Nutriënten(terug)winning
  • Energiewinning
  • Waterbesparing

Toelichting project:

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is sinds 2011 gevestigd in Wageningen. Het gebouw waar het instituut in gehuisvest is, is geïnspireerd door het Cradle-to-Cradle principe en het idee ‘afval bestaat niet’. Dit principe wordt ook toegepast op de omgang met afvalwater.

Het afvalwater wordt met vacuümriolering ingezameld en vergist. De nutriëntrijke reststroom wordt gebruikt voor het kweken van algen, die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Uiteindelijk krijgt het water nog een nazuivering in een helofytenfilter alvorens het in de bodem infiltreert.

Verdere informatie:

Zie onderstaande video van het NIOO-KNAW over de duurzaamheidsaspecten van het gebouw (de uitleg over de sanitatie begint op 6.20 min).

Verder is er een kort artikel over de groei van algen op afvalwater en een filmpje waarin Louise Vet de werking van het systeem uitlegt.