• Close window

Stowa

Armhoede Duurzaam Energie Landschap: Innovatieve waterpilots

Het project Armhoede is een voorbeeld van een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater in het buitengebied.

Met het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) wordt in de gemeente Lochem gestreefd naar een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Het thema 'water' binnen het project ADEL richt zich op een duurzamere en doelmatigere omgang met huishoudelijk afvalwater in het buurtschap. Dit thema heeft landelijke relevantie. De huidige oplossingen voor afvalwater in het buitengebied in Nederland (drukriolering en IBA-compactsystemen) blijken vaak weinig duurzaam en onvoldoende doelmatig. Daarbij komt nog dat de komende jaren op veel plaatsen, net zoals in Armhoede, de drukriolering aan vervanging toe is, wat enorme kosten met zich meebrengt. Ook IBA-compactsystemen blijken kostbaar in onderhoud en beheer, en werken vaak onvoldoende.†

Foto: landgoed Armhoede | Bron: website LeAF

In het project wordt sinds 2014 een drietal waterpilots uitgevoerd op de schaal van 1 woning, waarbij bewonersparticipatie, hogere zuiveringsrendementen, lagere energiekosten en beter inzicht in benodigd beheer en onderhoud een belangrijke rol spelen. Ook zijn scheiding aan de bron, beperking van waterverbruik en potentiŽle terugwinning van grondstoffen bij een van de pilots meegenomen. Bij deze waterpilots zijn de bewoners van Armhoede, de gemeente Lochem en LeAF actief betrokken. De meest innovatieve elementen van de van deze pilots zijn:

  • Bewonersparticipatie: bewoners hebben een sterke en bepalende stem in de besluitvorming en uitvoering van de pilots;
  • In een van de pilots wordt urine van watervrije herenurinoirs apart ingezameld. Het resterende (meer geconcentreerde) toiletwater wordt behandeld in een aangepaste septic tank, waar afbraak van slib wordt gestimuleerd, met nazuivering van het effluent op een helofytenfilter. Dit filter wordt ook gebruikt voor verwerking van het grijze water;
  • In twee van de pilots wordt gemengd huishoudelijk afvalwater verwerkt in een belucht helofytenfilter;
  • In twee van de pilots is een horizontaal helofytenfilter, dus zonder pompen, aangelegd om hier ervaringen mee op te doen;
  • De pilots worden sinds oplevering gedurende een aantal jaren gemonitord op werking en gebruikerservaringen. Naar verwachting wordt dit in 2018 afgerond.

Meer weten?

Zie voor de achtergronden van het project Adel hun website.

Zie voor meer informatie over de zuiveringsconcepten de website van LeAF.