• Close window

Stowa

Villa Flora

Het project Villa Flora is een voorbeeld van een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater voor kantoorgebouwen.

In het utiliteitsgebouw ‘Villa Flora’ op het Floriade 2012-terrein werd veel aandacht besteed aan een duurzame afvalwaterzuivering. In het gebouw werden waterloze urinoirs en waterbesparende vacuŁmtoiletten geÔnstalleerd, die de afvalwaterstroom verzamelden. Samen met organisch afval uit de keuken en groenteafval uit het nabijgelegen kassengebied werd het toiletwater vergist. Het overige afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld gootstenen, werd afzonderlijk gezuiverd met behulp van een helofytenfilter op het buitenterrein.

Meer weten? Bekijk de DeSaH-flyer.