• Close window

Stowa

Nieuwe Sanitatie Apeldoorn II

Bij NSAI zijn de mogelijkheden verkend voor een proefproject in Apeldoorn waarin nieuwe sanitatie wordt toegepast. De meest kansrijke optie bleek toepassing van vacuümtoiletten in combinatie met vermalen groente- en fruitafval. Binnen NSAII is een businesscase opgesteld voor twee herstructureringswijken en mogelijk nog een renovatieproject in Apeldoorn.

Het plan was om het toiletwater van de circa 450 woningen met vacuümtoiletten samen met het vermalen keukenafval in te zamelen en dit gescheiden te behandelen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn. De herstructureringswijken liggen dichtbij de RWZI Apeldoorn. De businesscase moest duidelijk maken of dit organisatorisch, technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Daarnaast is ook gekeken naar duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. Uiteindelijk moet het project leiden tot een routekaart voor nieuwe sanitatie in Apeldoorn.

Het project is uitgevoerd door Tauw, Desah, waterschap Veluwe, Rioned, gemeente Apeldoorn en STOWA.

Meer weten? Bekijk het eindrapport.

NSAII heeft een vervolg gekregen met het project de Groene Hoven.

NSA // nsaii (2).png (57 K)

Illustratie: Schematische weergave technische uitwerking | Bron: Paul Telkamp (Tauw)