• Close window

Stowa

Nieuwe Sanitatie voor bedrijventerrein Trade Port Noord

Voor bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo heeft de gemeente Venlo een aantal duurzaamheidsambities geformuleerd, waaronder een duurzame omgang met water en afvalwater. In dit kader heeft LeAF een voorstudie uitgevoerd naar de technologische en economische haarbaarheid van duurzame inzameling en behandeling van rioolwater voor dit bedrijventerrein. Hierbij is gekeken naar de technologische mogelijkheden om zwart water gescheiden in te zamelen, decentraal te behandelen, na te zuiveren met een helofytenfilter en het eindproduct te infiltreren. Voor het grijze water, afkomstig van wastafels, douches en keukens, is gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze per bedrijf separaat in te zamelen en te behandelen in een helofytenfilter met infiltratie van het gezuiverde water.

De voordelen van dit concept - in vergelijking met de conventionele omgang met afvalwater - zijn minder waterverbruik, energiebesparing en een bijdrage aan de kringloopsluiting van nutriŽnten. Daarnaast is het concept ook economisch interessant, omdat op het uitgestrekte bedrijventerrein kan worden bespaard op de aanleg van conventionele riolering. De indicatieve kosten voor deze duurzame sanitatie zijn lager dan die van de conventionele omgang met afvalwater door onder meer besparing op de rioleringskosten, de zuiveringsheffing en het waterverbruik.

Het project geeft hiermee aan dat nieuwe sanitatie op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen kansen biedt om op kosten en grondstoffen te besparen.

Meer weten? Zie de website van LeAF.