• Close window

Stowa

Nieuwe sanitatie in het Westland

Om verschillende redenen werd aangenomen dat de gemeente Westland, bekend om zijn intensieve glastuinbouw, een goede kans zou bieden voor nieuwe sanitatie. Gekeken is naar een situatie waarin sprake is van nieuwbouw van 1200 woningen, waaronder een groot aantal drijvende woningen, en herstructurering van glastuinbouwgebieden.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van huishoudelijk afvalwater, voornamelijk in de glastuinbouw, was het belangrijkste doel van deze studie. Zes configuraties (scenario's) voor de huishoudelijke afvalwaterketen werden vergeleken, gericht op een specifieke implementatie in het Westland.

†Enkele conclusies waren:

  • Toepassing van vacuŁmriolering is zeer geschikt voor drijvende woningen;
  • Productie van gietwater voor de glastuinbouw als onderdeel van de stedelijke afvalwaterzuivering bleek niet opportuun;
  • Productie van vloeibare meststoffen uit het stedelijke afvalwater is technologisch mogelijk en financieel haalbaar
  • Inzameling en co-vergisting van organisch keukenafval (tezamen met toiletwater) brengt een merkbare comfortverhoging voor bewoners, verdubbelt de biogasopbrengst van de vergisting en verstevigt de financiŽle haalbaarheid van het decentrale afvalwatersysteem.

Met name de scenario’s met volledige scheiding van grijs en zwart water (vacuŁm, inclusief voedselresten) bleken interessant.

Het project heeft geen vervolg gekregen.

Meer weten?†Download hiervoor†het eindrapport.