• Close window

Stowa

Urban Tricycle Eindhoven

Deerns, Leaf en MWH hebben een gezamenlijke visie geschreven voor een duurzame stedelijke ontwikkeling in Eindhoven, de zogenaamde Urban Tricycle Eindhoven. Hierin heeft ook nieuwe sanitatie een belangrijke plek gekregen.

Wat houdt de Urban Tricycle Eindhoven in? Een moderne stad vereist een sterke focus op hergebruik van afvalstromen en het sluiten van kringlopen. Dit vraagt om een integrale aanpak op het gebied van energie, water en afval. Wanneer we hedendaagse water-, energie-, en afvaltechnologieën combineren, kunnen er zogenaamde ‘tri-cycles’ en synergiën worden gecreëerd. En wanneer deze worden gecombineerd met opkomende innovaties zoals ‘smart grids’, kan het grondstoffengebruik in de stad Eindhoven aanzienlijk worden gereduceerd.

Meer weten? Zie de presentatie Urban Tricycle.