• Close window

Stowa

Nieuwe sanitatie voor onderwijspark Ezinge

Nieuwbouw van instellingen biedt de mogelijkheid om innovatieve oplossingen op het gebied van sanitatie in de praktijk toe te passen. Voor de† nieuwbouwplannen van het onderwijspark Ezinge in Meppel is gekeken welke kansen er zijn om duurzaam en innovatief om te gaan met het toiletafvalwater.

Het voorgestelde procesontwerp richt zich op verwijdering van organische stof en stikstof uit toiletafvalwater. Verwijdering van fosfaat was van minder belang, gezien de toekomstige struvietinstallatie op de centrale slibbehandeling van het waterschap. Door de gescheiden inzameling van toiletafvalwater met vacuŁmtechnologie behoorde onder meer winning van biogas via anaerobe behandeling van het water tot de mogelijkheden.

De vergelijking van de jaarlijkse kosten van het nieuwe concept met de kosten van een conventioneel sanitatiesysteem leidde tot de identificatie van de meest interessante mogelijkheden. Het bleek onder andere dat de zuiveringsheffing met meer dan 50% kan worden teruggebracht en dat het leidingwaterverbruik met ca. 80% kan worden verminderd.

Het project is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege het ontbreken van voldoende middelen voor de financiering bij de ontwikkelaar en de onzekerheid ten aanzien van de verhuurcontracten van het scholencomplex met de verschillende opleidingen. Onzeker was of en in welke mate de investeringen zich op termijn lieten terugverdienen.

Het project is uitgevoerd door Leaf.