• Close window

Stowa

Provinciehuis Drenthe

Plaats: Assen (provincie Drenthe)

Doelstelling: onderzoeken wat met gescheiden ingezamelde urine kan worden gedaan

Schaal: ca. 600 personen (40.000 liter per maand)

Onderzoeksperiode: 2011 – 2013

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten

Beoogde resultaten:

  • Energiewinning
  • Nutriëntenwinning

Toelichting project:

In het provinciehuis van Drenthe zijn bij de verbouwing in 2011 urinescheidingstoiletten van het merk Gustavsberg geplaatst. De urine uit de toiletten en urinoirs wordt in tanks opgeslagen en voor hergebruik door waterschap Hunze en Aa's afgevoerd. Onder het motto ‘gele stroom en groene fosfaat’ is onderzoek uitgevoerd naar het winnen van energie en kunstmest uit urine.

Conclusies:

Het onderzoek naar de winning van energie uit urine heeft geen perspectief opgeleverd en is beëindigd.

Wel is het gelukt uit de urine een meststof (struviet) te winnen, die kan worden gebruikt als gazonmest.

Deelnemende partijen:

  • Provincie Drenthe
  • Waterschap Hunze en Aa’s

urinetanks provinciehuis drenthe // provinciehuis assen dec 2010 023.jpg (100 K)

Foto: De urinetanks van het provinciehuis | Bron: Bjartur Swart (STOWA)