• Close window

Stowa

Pharmafilter

Het project Pharmafilter is een voorbeeld van een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater in ziekenhuizen.

Pharmafilter is een integraal concept voor de optimalisatie van verzorging, afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen. Iedere verpleegafdeling krijgt een of meerdere vermalers (Tonto’s) die onder meer etensresten en eenmalig te gebruiken producten van bio-plastic verwerkt, zoals po’s en urinalen. Het afval wordt vermalen en samen met het afvalwater van douches, wasbakken en toiletten via de bestaande interne riolering van het ziekenhuis afgevoerd naar de vergistings- en zuiveringsinstallatie op het terrein van het ziekenhuis. Hier wordt het vaste en vloeibare afval gescheiden. Op deze wijze wordt in het ziekenhuis een hygiŽnisch, logistiek en financieel voordeel behaald.

Het concept is voor het eerst beproefd bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen toegepast.

Het project is een initiatief van Pharmafilter, STOWA, Reinier de Graaf ziekenhuis en het Hoogheemraadschap Delfland.

Meer weten? Het evaluatierapport vindt u hier.

Of kijk voor meer informatie op†Reinier de Graaf†en†Pharmafilter.