• Close window

Stowa

GeWoonboot

Het project geWoonboot is een voorbeeld van een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater voor kleinschalige toepassingen (woonboten).

De geWoonboot, een initiatief van Deltawonen, is afgemeerd aan de NDSM-werf in Amsterdam. Het afvalwater van de ark wordt gezuiverd in een drijvend helofytenfilter en na filtrage en desinfectie als grijs water hergebruikt.

Zie voor meer informatie ook de website van de geWoonboot.