• Close window

Stowa

De Groene Hoven

Plaats: Apeldoorn (provincie Gelderland)

Doelstelling: gecombineerde, geconcentreerde inzameling van huishoudelijk afvalwater en groente- en fruitafval

Schaal: 1 multifunctioneel centrum

Onderzoeksperiode: vanaf najaar 2015

Onderzochte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning van grondstoffen
  • Energiewinning
  • Waterbesparing

Toelichting project:

In het multifunctioneel buurtcentrum ‘De Groene Hoven’ in de wijk Kerschoten in Apeldoorn is een demonstratieopstelling gerealiseerd met vacuümtoiletten en een voedselrestenvermaler. Deze opstelling is een vervolg op het project NSA II. Doel van deze demonstratie is om burgers, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en overige geïnteresseerden in de praktijk kennis te laten maken met nieuwe sanitatie.

Vervolg:

De uiteindelijke wens van de gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe is om een groot uitvoeringsproject met nieuwe sanitatie te realiseren. Dit project is een eerste stap om op grotere schaal afvalwater te concentreren om op de waterzuivering meer grondstoffen en energie te kunnen produceren.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Apeldoorn
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Tauw
  • Woningcorporatie Woonmensen
  • Kerschoten Energieneutraal

Groene Hoven // groene hoven.jpg (15 K)

Foto: vacuümtoilet in de Groene Hoven | Bron: Paul Telkamp (Tauw)