• Close window

Stowa

Waterschapskantoor Rijn en IJssel

Plaats: Doetinchem (provincie Gelderland)

Doelstelling: voorbeeldproject voor gescheiden inzameling van urine

Schaal: 1 kantoor (ca. 375 medewerkers)

Onderzoeksperiode: 2008 – 2014

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten

Beoogde resultaten:

  • Nutriëntenwinning
  • Verbetering zuiveringsresultaat RWZI

Toelichting project:

Bij de nieuwbouw van het waterschapskantoor van Rijn en IJssel in 2008 zijn urinescheidngstoiletten geplaatst van het merk Sealskin. Het waterschap wilde fungeren als voorbeeld voor de mogelijkheden van urinescheiding. Uit urine kan o.a. fosfaat worden teruggewonnen. Bovendien maakt gescheiden inzameling van urine de verwijdering van hormoonverstorende stoffen en medicijnresten uit afvalwater beter mogelijk.

Conclusies:

Er waren door de jaren heen veel klachten over het functioneren van deze toiletten. In 2014 zijn de toiletpotten vervangen door conventionele spoeltoiletten.

Sealskin toilet Heino // heino 002.jpg (90 K)

Foto: Urinescheidingstoilet Sealskin| Bron: Bjartur Swart (STOWA)