• Close window

Stowa

Waterschapskantoor Reest en Wieden

Het project Urinescheiding waterschap Reest en Wieden is een voorbeeld van de scheiding van urine en feces in kantoorgebouwen.

In 2006 zijn in het kantoor van Reest en Wieden urinescheidngstoiletten geplaatst van het merk Gustavsberg. De urine wordt opgeslagen in een tank en afgevoerd naar de RWZI Echten.

Naar aanleiding van het plaatsen van de toiletten is tevens een informatiecentrum Nieuwe Sanitatie ingericht en is een loflied op nieuwe sanitatie gecomponeerd.

Infocentrum nieuwe sanitatie // dsc_0004.jpg (135 K)

Foto: Bezoekerscentrum Nieuwe Sanitatie | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

De toiletten functioneren tot op heden naar behoren. Vanwege de fusie van waterschap Reest en Wieden met het waterschap Groot Salland tot het waterschap DOD is het gebouw medio 2016 niet meer in gebruik.