• Close window

Stowa

't Natuurlijk Huus

Plaats: Raalte (provincie Overijssel)

Doelstelling: lokale afvalwaterzuivering

Schaal: 1 woongemeenschap met vergader- en cursuscentrum

Onderzoeksperiode: 2009 – heden

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten
  • Watervrije urinoirs
  • Helofytenfilter

Heino info bord // heino 004.jpg (120 K)

Foto: Informatiebord Sanitatie ’t Natuurlijk Huus Raalte | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Toelichting project:

In ‘t Natuurlijk Huus worden urine, fecaliën en grijs water apart ingezameld en verwerkt. De urine wordt ingezameld via urinoirs en urinescheidingstoiletten van het merk Sealskin.

De verzamelde urine wordt opgeslagen in een tank en wordt gebruikt voor bemesting van de fruitbomen. De fecaliën komen met het spoelwater in een septic tank die een overloop heeft naar een eenvoudig helofytenfilter, waar ook het grijze water op wordt geloosd.

Aan het spoelwater worden geregeld ‘Effectieve Micro-organismen’ (EM) toegevoegd. Dit zorgt volgens de gebruiker voor een goede fermentatie in de septic tank en zou stankoverlast tegen gaan.

't Natuurlijk Huus geeft excursies waarin onder andere de sanitatie ter sprake komt.

Conclusies: Het systeem is in werking vanaf 2009 en werkt naar tevredenheid.

Vervolg:

Vanaf 2016 is ook het sanitair van de nieuwe vergaderlocatie aangesloten op dit systeem.

De pilot is een voorbeeld voor soortgelijke installaties die met weinig middelen worden gerealiseerd op het platteland van de Krim en Zuid-Afrika.

Verdere informatie:

Op de website van ’t Natuurlijk Huus is meer te lezen over water en sanitatie.