• Close window

Stowa

De Ceuvel

Plaats: Amsterdam

Doelstelling:

Demonstratie van lokale kringloopsluiting in de stad. In het bijzonder: onderzoek naar diverse aspecten van gebruik en werking van composttoiletten en naar geschikte methoden voor struvietwinning op kleine schaal.

Schaal: 17 woonboten

Onderzoeksperiode: januari 2014 – december 2016

Onderzochte technieken:

  • Composttoiletten
  • Composteerinstallatie ‘tumbling composter’
  • Individueel grijswaterzuiveringssysteem
  • Struvietreactor
  • Helofytenfilter

Beoogde resultaten:

  • Hergebruik van water
  • Terugwinning van grondstoffen
  • Ontwikkeling van nieuwe technieken

Toelichting project:

Het project De Ceuvel is onderdeel van het project Circulair Buiksloterham. De Ceuvel is een ‘Cleantech Playground’, een proeftuin voor schone en duurzame technologie.

Op een voormalige scheepswerfterrein zijn zeventien oude woonboten opgeknapt en op het land gezet. Ze zijn in gebruik als kantoor of atelier, en er is ook een café en een multifunctionele ruimte. De boten zijn niet aangesloten op de riolering. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met een composttoilet en een individueel grijswaterzuiveringssysteem. De urine wordt apart ingezameld en lokaal als meststof gebruikt.

Zie voor meer informatie hierover de projectbeschrijving.

Conclusies:

Er is onderzoek gedaan naar de werking van de composttoiletten en compostering, levenscyclusvergelijking, gezondheidsrisico’s, decentrale drinkwaterproductie, organisatorische en institutionele belemmeringen, en gebruikersgedrag. De resultaten zijn gepresenteerd op een TKI-minisymposium en kunt u hier inzien.

Rapportages:

Vervolg:

Er wordt nu gewerkt aan een verdere verdieping van het project.

Deelnemende partijen:

  • KWR
  • Metabolic

Overige opmerkingen:

Zie ook de website van De Ceuvel en het Voortgangsrapport Circulair Buiksloterham (pagina 12).

 de Ceuvel // de_ceuvel.png (149 K)
 Foto: De Ceuvel | Bron: Marketing Tribune design