• Close window

Stowa

De Ceuvel

Het project De Ceuvel is een onderdeel van de ontwikkeling van het project Circulair Buiksloterham.

Op dit voormalige scheepswerfterrein zijn vijftien oude woonboten opgeknapt en op het land gezet. De Ceuvel is een Cleantech Playground, een proeftuin voor schone en duurzame technologie. De boten zijn niet aangesloten op de riolering. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met een composttoilet en een individueel grijswaterzuiveringssysteem. De urine wordt apart ingezameld en lokaal als meststof gebruikt.

Als onderdeel van de playground is door KWR onderzoek gedaan naar de werking van de composttoiletten en compostering, de levenscyclusvergelijking, gezondheidsrisico’s, decentrale drinkwaterproductie, de organisatorische en institutionele belemmeringen en het gebruikersgedrag. Zie voor meer informatie hierover de projectbeschrijving en het eindrapport van dit onderzoeksproject.

Het project de Ceuvel gaat ondertussen door. Meer weten? Bekijk de website van De Ceuvel en het Voortgangsrapport Circulair Buiksloterham (pagina 12).

de Ceuvel // de_ceuvel.png (149 K)
†Foto: De Ceuvel | Bron: Marketing Tribune design