• Close window

Stowa

Drielanden

Het project Drielanden is een voorbeeld waarbij afvalwater van een woonwijk in een helofytenfilter wordt gezuiverd.

In de ecologische wijk Drielanden in Groningen is in 1994 een horizontaal helofytenfilter aangelegd voor de zuivering van het grijze water uit de woonwijk. Twintig jaar later was het systeem aan renovatie toe en is er een nieuw - verticaal - helofytensysteem aangelegd. Tegelijkertijd (2014/2015) is nagegaan of dit systeem ook zwart water zou kunnen behandelen.

helofytenfilter Drielanden // 20141113_115433.jpg (125 K)

Foto: Helofytenfilter Drielanden | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Het project heeft veel nuttige beheersinformatie opgeleverd. Het filter zelf werkt naar behoren en de waterkwaliteit in de wijk is goed. De capaciteit van de voorbezinktank bleek echter te klein om al het zwarte water uit de wijk te verwerken.

Het eindrapport van het project is hier beschikbaar.