• Close window

Stowa

EVA-Lanxmeer

Het project EVA-Lanxmeer is een voorbeeld waarbij grijs water van een woonwijk in een helofytenfilter wordt gezuiverd.

De wijk Lanxmeer in Culemborg is ontwikkeld volgens een volledig duurzaam concept. Het waterconcept in de wijk EVA-Lanxmeer is ontworpen met aandacht voor regenwater, afvalwater en drinkwater. Neerslag van de daken wordt opgevangen in vijvers; neerslag die op het straatoppervlak valt, infiltreert in wadi's; en gerestaureerde oude rivierbeddingen zorgen voor extra waterbergingscapaciteit. Hemelwater, grijs water en zwart water zijn volledig gescheiden. Het afvalwater van wasmachines, douches en keukens wordt via een helofytenfilter gezuiverd. Er zijn op drie locaties helofytenfilters gerealiseerd.

Onderdeel van het plan was verder om zwart water te benutten voor energieopwekking in een biogasinstallatie waaraan ook ander groenafval zou worden toegevoegd. Het toepassen van de biogasinstallatie is nog in onderzoek.

Meer weten? Op de website van EVA-Lanxmeer is meer informatie over deze duurzame wijk en het watersysteem te vinden.