• Close window

Stowa

Biesbosch

Voor het vernieuwde Biesboschmuseum is een wilgenfilter aangelegd voor de zuivering van het afvalwater afkomstig van het museum.

Het wilgenfilter†is een nieuw type helofytenfilter. In plaats van riet vormen wilgen in dit filter de zuiverende planten. Wilgen staan erom bekend veel water te verdampen en snel meststoffen als stikstof en fosfaat uit water op te nemen. De wilgen verdampen een groot deel van het afvalwater, zodat er minder afvalwater wordt geloosd. Bovendien is het water dat wordt geloosd schoner dan normaal afvalwater. Het filter op het Biesbosch Museum Eiland is 100 m≤ groot en reinigt al het afvalwater uit het museum en het restaurant. De takken van deze wilgen worden eens per twee jaar geoogst en gebruikt als duurzame brandstof in de biomassakachel van het museum. Afvalwater wordt op deze wijze gezuiverd en omgezet in biobrandstof.

Hoewel wilgenzuiveringen nieuw zijn in Nederland worden†ze al langer gebruikt in ScandinaviŽ. In Zweden†zijn grootschalige systemen aangelegd die huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties behandelen.

Meer weten? Zie de websites van Wetlantec en Bioniers, of download de brochure.

Meer informatie is ook te vinden in het rapport van het InnovatieNetwerk en het rapport †Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewater.