• Close window

Stowa

DEUGD

In maart 2010 heeft het waterschap Groot Salland een haalbaarheidsstudie afgerond naar Duurzame Energiewinning Uit Geconcentreerde (afval)stromen in Deventer (DEUGD) bij twee nieuwbouwlocaties. De resultaten toonden aan dat het technisch mogelijk is om afvalwaterstromen gescheiden in te zamelen en te verwerken op de RWZI.

In DEUGD II is bij een van de twee nieuwbouwlocaties nader onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid. Hierbij heeft ook praktijkonderzoek plaatsgevonden met het toiletwater van het appartementencomplex Casa Vita in Deventer.

Dit onderzoek was een deelproject van het Europese project INNERS (INNovative Energy Recovery Strategies in de stedelijke waterkringloop). 

DEUGD II en INNERS zijn inmiddels afgesloten. Een animatiefilmpje van DEUGD II vindt u hier. Het eindrapport van INNERS leest u hier. De resultaten van DEUGD II zijn opgenomen op pagina 36-37 van dit rapport.

DEUGD-concept // deugd-concept.jpg (45 K)

Figuur: DEUGD-concept | Bron: TAUW