• Close window

Stowa

GRIP

In het project Grip op medicijnresten in ons water werkten het Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Daarbij richtten zij zich op een aanpak aan de bron: de mens.

Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Een deel van de medicijnen wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. In enkele gevallen is aangetoond dat dit schadelijk is voor leven in dat water. Het Waterschap Groot Salland onderzocht met het Deventer Ziekenhuis of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen. Ook werd onderzocht of het effect hiervan meetbaar is in het rioolwater.

Het eindrapport van dit project kunt u hier downloaden.