• Close window

Stowa

Ziekenhuis Noorderboog Meppel

In 2014 is door waterschap Reest en Wieden, Stichting het Drents Landschap en de zorgcombinatie Noorderboog een studie verricht naar de mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer bij de nieuwbouw van het Diaconessenhuis (ziekenhuis) in Meppel. Het ziekenhuis ligt aaan de rand van het kwetsbare Reestdal, wat betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan de waterhuishouding.

In de studie is enerzijds gekeken naar de mogelijkheden om het hemelwater zoveel mogelijk te benutten en anderzijds naar mogelijkheden om het ziekenhuisafvalwater zodanig lokaal te verwerken dat ook medicijnresten volledig worden verwijderd.

Het adviesrapport is hier binnenkort te downloaden.