• Close window

Stowa

Verkenning alternatieven drukriool Achterhoek+

Door een groot aantal gemeenten in de Achterhoek is een studie uitgevoerd naar de mogelijke alternatieven voor het drukriool. Net zoals in alle gemeenten in het landelijk gebied zullen er op enig moment weer nieuwe investeringen in het drukrioolsysteem moeten plaatsvinden. Met het feitenonderzoek Achterhoek+ is nagegaan hoe te zijner tijd een rationele afweging moet worden gemaakt op basis van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en wet- en regelgeving.

De eindrapportage is beschikbaar.