• Close window

Stowa

Verkenning alternatieven drukriool Achterhoek+

Plaats: Achterhoek (provincie Gelderland)

Vraagstelling: Hoe een rationele afweging te maken tussen systemen voor inzameling en/of behandeling van afvalwater in het buitengebied.

Onderzoeksperiode: september 2014 t/m mei 2015

Onderzochte technieken:

  • Drukriolering
  • Diverse vormen van nieuwe sanitatie (biologisch, anaëroob, aëroob)

Conclusies: Er is een stappenplan opgesteld voor het maken van keuzes

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • Broks-Messelaar Consultancy
  • Dusseldorp Rioolservice
  • LeAF

Rapportages: De eindrapportage is beschikbaar.

Toelichting:

Door een groot aantal gemeenten in de Achterhoek is een studie uitgevoerd naar de mogelijke alternatieven voor het drukriool. Net zoals in alle gemeenten in het landelijk gebied zullen er op enig moment weer nieuwe investeringen in het drukrioolsysteem moeten plaatsvinden. Met het feitenonderzoek Achterhoek+ is nagegaan hoe te zijner tijd een rationele afweging moet worden gemaakt op basis van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en wet- en regelgeving.