• Close window

Stowa

Recreatieterreinen Veluwe

De drukrioolsystemen in het buitengebied van de gemeenten Ede en Barneveld raken geleidelijk aan steeds meer overbelast. Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn om bij een aantal grotere lozers in het buitengebied (recreatieterreinen) het afvalwater decentraal te zuiveren en zo mogelijk nuttig aan te wenden.

In eerste instantie is een inventaristie gedaan van de mogelijke, beschikbare technieken. Dit is met een aantal recreatieondernemers besproken. Momenteel worden enkele concrete projecten uitgewerkt. Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente Ede, de gemeente Barneveld, het waterschap Vallei en Veluwe, en Tauw samen met ECS-Earth Care Solutions.

Meer weten? Zie Tauw.

Recreatieterrein Veluwe // recreatie veluwe.jpg (89 K)

Foto: Recreatieterrein | Bron: Paul Telkamp