• Close window

Stowa

Glas Zuiver Water

LTO is een aantal projecten gestart om de doelstelling van een emissieloze glastuinbouw te realiseren. Een van deze projecten is Glas Zuiver Water, uitgevoerd in het proefkassencomplex te Klazienaveen.

In Glas Zuiver Water worden experimenten uitgevoerd waarbij nutriŽnten worden verwijderd†door verschillende soorten planten, en gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd†door schimmels.†De planten en schimmels worden getest op hun groei-eigenschappen, effectiviteit en opbrengst van nuttige inhoudsstoffen.

Het doel is om†een systeem te realiseren waarbij op natuurlijke, kosteneffectieve wijze nutriŽnten en gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. De nutriŽnten worden verwijderd in een zuiveringsmoeras of door vlotten met waterplanten te plaatsen op sloten waarin het afvalwater word geloosd (afwateringssloten). Deze waterplanten wortelen in het water waardoor zij effectief nutriŽnten†opnemen.

De schimmelfilters kunnen per bedrijf op maat worden geÔnstalleerd, zodat de gewasbeschermingsmiddelen verwijderd zijn voordat het water geloosd wordt op de afwateringssloten of het collectieve zuiveringsmoeras.

Glas Zuiver Water wordt uitgevoerd door Bioniers en Mycelco, en gefinancierd door LTO-Noord, Stichting Tuinbouw Emmen, STOWA, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Emmen, provincie Drenthe en Duurzaam Door.

De eerste fase van het project eindigt in het najaar van 2015.

Het project is innovatief omdat:

  • er wordt gewerkt aan een collectief zuiveringssysteem, waarbij de tuinders gezamenlijk hun afvalwater zuiveren;
  • een nieuwe techniek wordt ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen;
  • de bestaande structuur van afwateringssloten mogelijk ingericht gaat worden als zuiveringssysteem;
  • plantensoorten worden gebruikt die niet alleen effectief zuiveren, maar ook een nuttige, te verwaarden inhoudsstof hebben. In het ideale geval kan de zuivering zichzelf terugbetalen door de opbrengst van deze stoffen.

Meer weten? Zie Bioniers en Mycelco