• Close window

Stowa

Kern Exel in buitengebied

Het afvalwater van kleine kernen in buitengebieden wordt over het algemeen via (lange) persleidingen afgevoerd naar het hoofdrioolstelsel, waarna het afvalwater wordt getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Er zijn kansen om het afvalwater ook lokaal te verwerken.

De gemeente Lochem heeft Tauw gevraagd een voorbeeldcase uit te werken voor een kern in het buitengebied van de gemeente Lochem. De gemeente heeft de kern Exel geselecteerd om de technische en financiŽle haalbaarheid van het lokaal zuiveren van afvalwater te verkennen.

Naast de gemeente Lochem en Tauw zijn waterschap Rijn en IJssel, Stowa en dorpsbelang actief betrokken.

Er is een rapportage en een aanvulling erop beschikbaar.

Meer weten?†Zie†Tauw.