• Close window

Stowa

Nieuw Delft

De komende tijd wordt het nieuwbouwproject Nieuw Delft ontwikkeld in het spoorzonegebied rondom het centraal station in Delft. De gemeente Delft streeft naar een hoogwaardige en duurzame invulling van Nieuw Delft. In opdracht van OntwikkelingsBedrijf Spoorzone (OBS) is een vooronderzoek uitgevoerd naar de kansen voor duurzaamheid. Hierbij kwam nieuwe sanitatie naar voren als een van de kansrijke oplossingen, die in een businesscase verder uitgewerkt dienden te worden.

In de businesscase zijn verschillende varianten van nieuwe sanitatie technisch en financieel uitgewerkt voor Nieuw Delft. Bij alle varianten wordt toiletwater ingezameld met waterbesparende vacuŁmtoiletten en zijn er voedselrestenvermalers geÔnstalleerd om vermalen GF-afval aan het geconcentreerde toiletwater toe te voegen. Het grijze water wordt gescheiden van het toiletwater ingezameld en apart behandeld. De variant waarbij het toiletwater in combinatie met de voedselresten gescheiden van de grijswaterstroom op RWZI Harnaschpolder wordt behandeld, kwam als voorkeursvariant naar voren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Tauw in opdracht van OBS en de gemeente Delft. Het Hoogheemraadschap Delfland en Ballast Nedam maakten ook deel uit van de werkgroep.

Spoorzone // delft spoorzone.jpg (134 K)

Foto: Spoorzone Delft | Bron: MWH global