• Close window

Stowa

Zwembad 't Bun

Plaats: Urk

Doelstelling: restwarmte uit afvalwater terugwinnen en gebruiken voor verwarming

Schaal: 1 zwembad

Onderzoeksperiode: eind 2016 –

Onderzochte technieken:

 • Riothermie
 • Warmte-koudeopslag
 • Gebruik van restwarmte uit spoelwater

Beoogde resultaten:

 • Besparing op verwarmingskosten
 • Reductie van CO2-uitstoot

Toelichting project:

In Urk wordt riothermie voor het eerst in Nederland toegepast in een rioolpersleiding. Wereldwijd wordt riothermie hier voor het eerst toegepast in combinatie met warmte-koudeopslag.

Riothermie – warmteterugwinning uit afvalwater in een riool – kan worden toegepast op locaties waar een groot warmtepotentieel samenkomt met een gebouw met een constante warmtevraag. In Urk is de situatie wat dat betreft zeer gunstig. Het hoofdafvoerriool van de kern Urk ligt op 100 meter van zwembad ‘t Bun. Er wordt gebruik gemaakt van de rioolpersleiding van Waterschap Zuiderzeeland, die van het hoofdgemaal naar de waterzuiveringsinstallatie in Tollebeek loopt.

De warmte uit het afvalwater van Urk zou normaal gesproken verloren gaan in de bodem. Maar door warmtewisselaars toe te passen in het riool, kan deze warmte worden gebruikt voor verwarming van het zwembad. Het systeem combineert deze techniek bovendien met warmte- en koudeopslag in de bodem. De besparingen die daarmee kunnen worden gerealiseerd, zijn aanzienlijk. Als de berekeningen kloppen, zal de energienota van het zwembad straks nauwelijks zijn gestegen ondanks een uitbreiding van het bad met veertig procent.

De effecten van warmtewinning op het afvalwater moeten nog verder worden onderzocht. Warmte onttrekken aan het riool betekent namelijk dat het rioolwater op een lagere temperatuur aankomt bij de rioolzuivering. Over de mate waarin dat van invloed is op het bacteriologische zuiveringsproces is nog weinig bekend. Er is een monitoringsplan opgezet om de efficiëntie van het systeem en de effecten op de afvalwaterketen te meten.

Rapportages: nog niet beschikbaar

Deelnemende partijen:

 • Gemeente Urk
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • STOWA
 • Rioned
 • Afvalwaterketen Flevoland
 • Doorgeest Energietechniek
 • Tauw

Verdere informatie:

Een animatie over riothermie en het project in Urk vindt u hier. (bron TAUW)