• Close window

Stowa

Zwembad 't Bun

Het project zwembad 't Bun† is een voorbeeld van het terugwinnen van restwarmte uit afvalwater op wijkniveau.

Zwembad 't Bun in Urk gebruikt voor de verwarming van het zwemwater restwarmte uit het riool. Het gebruik van de duurzame technologie leidt naar verwachting tot een besparing van 50 procent op de verwarmingskosten van het zwembad.

Het gebruik van restwarmte wordt steeds algemener. Riothermie †- warmteterugwinning uit afvalwater uit het riool - wordt in Nederland echter nog slechts op beperkte schaal toegepast. Maar de besparingen die daarmee kunnen worden gerealiseerd, zijn aanzienlijk. Als de berekeningen kloppen, zal de energienota van het zwembad straks nauwelijks zijn gestegen ondanks een uitbreiding van het bad met veertig procent.

De ligging van het hoofdafvoerriool nabij het zwembad maakte deze de toepassing van riothermie in Urk mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van de rioolpersleiding van Waterschap Zuiderzeeland, die van het hoofdgemaal naar de waterzuiveringsinstallatie in Tollebeek loopt. Het systeem combineert deze techniek bovendien met warmte- en koudeopslag in de bodem.

Riothermie in een persleiding kan worden toegepast op locaties waar een groot warmtepotentieel samenkomt met een gebouw met een constante warmtevraag.† De effecten van warmtewinning op het afvalwater moeten nog verder worden onderzocht. Warmte onttrekken aan het riool betekent namelijk dat het rioolwater op een lagere temperatuur aankomt bij de rioolzuivering. Over de mate waarin dat van invloed is op het bacteriologische zuiveringsproces is nog weinig bekend. In samenwerking met het kenniscentrum van waterbeheerders Stowa, Rioned, de gemeente Urk en het waterschap heeft Tauw een monitoringsplan opgezet om de efficiŽntie van het systeem en de effecten op de afvalwaterketen te meten.

Een animatie van het project Riothermie Urk vindt u hier. (bron TAUW)