• Close window

Stowa

Inzameling van afvalwater

Toiletten, urinoirs en voedselrestenvermalers zijn de eerste schakel in de afvalwaterketen. De keuze die we daarin maken, bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijkheden voor de verdere verwerking. Zo kan met watervrije urinoirs urine heel geconcentreerd worden ingezameld, om te worden verwerkt tot struviet. Met vacuŁmtoiletten kunnen fecaliŽn met weinig water worden ingezameld, waardoor biogas kan worden gewonnen. En droogtoiletten maken compostering mogelijk.

In het verleden is weinig nagedacht over de relatie tussen het type toilet en de optimale verwerking van afvalwater. Er werden standaard spoeltoiletten en watergespoelde urinoirs geplaatst. De laatste decennia zijn er wel diverse waterbesparende toiletten op de markt gebracht.

Nieuwe ontwikkelingen maken het nu mogelijk om urine en fecaliŽn in te zamelen met nůg minder water (vacuŁmtoilet) of zelfs zonder water (droogtoilet, schuimtoilet of composttoilet). Verder is het mogelijk om organisch keukenafval aan het afvalwater toe te voegen. En wellicht is erover niet al te lange tijd zelfs een afvoerloos toilet.

Juist bij nieuwe sanitatie is er een heel directe relatie tussen de toiletkeuze en keuzes rond de verwerking van het afvalwater.

LEES MEER…