• Close window

Stowa

Transport van afvalwater

Riolering is de meest gangbare manier om afvalwater te transporteren. In het stedelijk gebied bestaat die riolering meestal uit grote betonnen buizen, waar het afvalwater onder vrij verval doorheen stroomt. Er zijn meerdere typen, die zich vooral onderscheiden door de wijze en de mate waarin zij regenwater afvoeren. In het landelijk gebied ligt vrijwel altijd drukriolering. Het afvalwater wordt hier, zoals de naam al zegt, onder druk doorheen geperst. In enkele gevallen wordt afvalwater per as (vrachtwagen) afgevoerd.

Ook in de riolering vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Met name de ontwikkeling van riothermie, waarbij warmte aan het afvalwater wordt onttrokken, is de laatste jaren baanbrekend geweest.

Het is belangrijk om zorgvuldige keuzes te maken. Het transport van afvalwater kost namelijk (veel) energie (ook in een vrijvervalsysteem waarin het afvalwater telkens weer omhoog moet worden gepompt). Verder heeft de riolering een zeer lange levensduur. En net als de toiletkeus heeft ook de riolering grote invloed op de wijze waarop afvalwater kan worden verwerkt. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om urine gescheiden in te zamelen als al het afvalwater in de riolering weer bij elkaar wordt gevoegd.

De keuzes rond de verwerking van afvalwater en de doelen die je daarmee wilt bereiken, zijn bepalend voor de keuze van je rioleringssysteem. De lange levensduur maakt dat heel bewust moet worden nagedacht over de investeringen. Want wat we nu aanleggen, moet voldoen aan de eisen die we over vijftig jaar aan het verwerken van afvalwater stellen. Dat is een grote opgave.

LEES MEER…