• Close window

Stowa

Voedselrestenvermaler

Hoe werkt een voedselrestenvermaler?

Een voedselrestenvermaler is een elektrisch apparaat dat is geïnstalleerd in de afvoer van een spoelbak. Het is bedoeld om alle voedselresten te vermalen en met het afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of een lokale zuivering weg te spoelen. Het meeverwerken van groente- en fruitafval in het afvalwater levert 'energierijk' afvalwater op, wat leidt tot een hogere biogasproductie.

Hoeveel water gebruikt het?

Een voedselrestenvermaler is slechts kort in gebruik (naar verwachting gemiddeld ca. 30 seconden per huishouden per dag). Echter e.e.a. is afhankelijk van wat voor voedselresten worden vermalen en welk type voedselrestenvermaler is geplaatst. Het watergebruik hangt daar uiteraard mee samen. De verwachting is dat een voedselrestenvermaler ongeveer 3 liter water per persoon per dag verbruikt.

Waar wordt het toegepast?

De vermaler wordt geplaatst onder het aanrecht tussen de spoelbak en de riolering. Deze techniek kan in principe worden toegepast in elke woning die op het riool is aangesloten.

Hoe gangbaar is het?

In het buitenland (bijvoorbeeld in de VS) zijn voedselrestenvermalers erg gangbaar. In Nederland zijn weinig voedselrestenvermalers te vinden. Hoewel de verkoop en het aansluiten van voedselrestenvermalers in Nederland is toegestaan, is het lozen van vermalen afvalstoffen op de riolering verboden. Inmiddels zijn er een paar pilotprojecten in Nederland waar met voedselrestenvermalers geëxperimenteerd wordt. In enkele nieuwbouwwijken (Amsterdam, Groningen, Nijkerk, Kerkrade) zijn projecten in voorbereiding en uitvoering waarin voedselrestenvermalers worden gecombineerd met vacuümriolering.

Worden voedselrestenvermalers binnenkort gemeengoed in Nederland?

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar voedselrestenvermalers. Onderzoek van Tauw – in opdracht van STOWA, stichting RIONED en RVO – laat zien dat het gebruik van voedselrestenvermalers in combinatie met de gewone riolering en zuivering geen milieu-voordelen oplevert. Dat voordeel is er wel bij voedselrestenvermalers in combinatie met vacuümriolering en vergisting. Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

De introductie van voedselrestenvermalers zal in Nederland waarschijnlijk dan ook vooral gepaard gaan met het toepassen van vacuümriolen en het vergisten van afvalwater in nieuwbouw- en renovatiewijken.

Meer informatie over recent onderzoek is te vinden op de website van stowa.

In Wageningen is een pilotproject met voedselrestenvermalers uitgevoerd. Meer daarover leest u hier.