• Close window

Stowa

Voedselrestenvermaler

Hoe werkt een voedselrestenvermaler?

Een voedselrestenvermaler is een elektrisch apparaat dat is geÔnstalleerd in de afvoer van een spoelbak. Het is bedoeld om alle voedselresten te vermalen en met het afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) weg te spoelen. Het meeverwerken van groente- en fruitafval in het afvalwater levert 'energierijk' afvalwater op, wat leidt tot een hogere biogasproductie.

Hoeveel water gebruikt het?

Een voedselrestenvermaler is slechts kort in gebruik (verwachting gemiddeld ca. 30 seconden per huishouden per dag). Echter e.e.a. is afhankelijk van wat voor voedselresten worden vermalen en welk type voedselrestenvermaler is geplaatst. Het watergebruik hangt daar uiteraard mee samen. De verwachting is dat een voedselrestenvermaler ongeveer 3 liter water per persoon per dag verbruikt.

Waar wordt het toegepast?

Het kan in elke woning worden toegepast die op het riool is aangesloten.

Hoe gangbaar is het?

In het buitenland (bijvoorbeeld in de VS) zijn voedselrestenvermalers erg gangbaar. In Nederland zijn weinig voedselrestenvermalers te vinden. Hoewel de verkoop en het aansluiten van voedselrestenvermalers in Nederland †is toegestaan, is het lozen van vermalen afvalstoffen verboden.

Worden voedselvermalers binnenkort gemeengoed in Nederland?

Er is eerst meer onderzoek nodig. Vanwege het innovatieve karakter van voedselvermalers in Nederland zijn er veel vragen die beantwoord moeten worden.†Momenteel wordt door†Tauw †- in opdracht van Stowa, stichting Rioned en RVO (voorheen Agentschap NL) – onderzocht of†het introduceren van voedselresten in de afvalwaterketen bijdraagt aan een doelmatige en duurzame inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afval(water).

In het onderzoek worden twee inzetmethoden vergeleken, die worden afgezet tegen de huidige situatie. Het gaat om toepassing van voedselrestenvermalers op het conventionele vrijvervalriool en om toepassing van voedselrestenvermalers in combinatie met een vacuŁmtoiletsysteem.

Naast de al genoemde partijen zijn meerdere waterschappen, gemeenten, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en (branche)verenigingen betrokken. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2015 gepubliceerd. De rapporten zijn hier te downloaden.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Stowa.