• Close window

Stowa

VacuŁmriolering

Hoe werkt een vacuümriool?

Afvalwater wordt door middel van onderdruk (vacuüm) door een dunne leiding afgezogen naar een centraal inzamelpunt. Vandaar wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, onder vrij verval, met een pomp of per tankauto. Het vacuümriool voert alleen huishoudelijk afvalwater af. Voor de afvoer van hemelwater is de capaciteit te klein.

Wat is er voor nodig?

Vacuümsystemen bestaan uit dunne flexibele HDPE-buizen die onder een tandzaagprofiel worden aangelegd. Het vacuüm wordt opgewekt door een (elektrische) vacuümpomp.

Waar wordt het toegepast?

Het vacuümsysteem kan zowel in stedelijk als in buitengebied worden toegepast. Inzameling kan in of buiten de woning plaatsvinden. Dankzij de buigzaamheid van de plastic leidingen is vacuümriolering heel geschikt voor campings, cruiseschepen en vliegtuigen en andere plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Hoe gangbaar is het?

In Nederland is een klein aantal vacuümsystemen voor transport buiten de woning in gebruik, vooral in het westen van het land. Vacuüm binnen de woning is alleen toegepast in Sneek (30 woningen) en Deventer (Casa Vita) (38 appartementen). In het buitenland zijn meer voorbeelden. Vacuüm wordt veel toegepast in onder andere Hong-Kong, Venetië en Zweden.

Onderzoek naar de werking van vacuumsystemen is o.a. gedaan in Noorwegen en Duitsland/Nederland.

Voordelen

  • geconcentreerde inzameling van afvalwater;
  • leidingen hoeven niet onder afschot (aflopend) te liggen; dat geeft meer vrijheid bij het aanleggen binnen de woning;
  • leidingen zijn minder gevoelig voor verzakkingen en daardoor toepasbaar in zettingsgevoelige gebieden;
  • lage aanlegkosten.

Nadelen

  • storingsgevoeligheid (een notitie over storingen en hoe deze te voorkomen is opgesteld door HH Rijnland);
  • relatief hoog energieverbruik;
  • transport van afvalwater over lange afstanden (meer dan 3-4 km) niet mogelijk.

Meer weten? Lees over vacuümriolen op Wikipedia, een feitenonderzoek van STOWA en de quickscan van MWH.