• Close window

Stowa

Zuiverende kas

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?
Gemengd huishoudelijk afvalwater.

Hoe werkt een zuiverende kas?
Een zuiverende kas bestaat uit verschillende compartimenten met elk een eigen ecosysteem; elk compartiment heeft zijn eigen zuiverende werking. Het afvalwater stroomt door de verschillende compartimenten waarin planten wortelen. Micro-organismen op de plantenwortels en op kunsmatig dragermateriaal zorgen ervoor dat het water geleidelijk aan wordt gezuiverd. Door de veelheid aan organismen is het een robuust en efficiënt systeem. Een van de leveranciers (Biopolus) claimt dat ook medicijnresten in belangrijke mate worden verwijderd.

Behalve dat met het concept afvalwater volledig wordt gezuiverd, ontstaat in de kas ook een weelderige vegetatie, wat een hoge toegevoegde waarde geeft. Een dergelijk zuiveringsconcept biedt mogelijkheden om ook de ruimtelijke kwaliteiten te verhogen.

Zuiverende kas-401 // zuiverende_kas-401.png (121 K)

Figuur: zuiverende kas | Bron: Biopolus

Hoe effectief is deze techniek?
Momenteel verricht STOWA onderzoek naar de effectiviteit van de zuiverende kas. Zie ook Bioniers.

Welke reststromen komen vrij?
Schoon water, enig slib, gewasproductie.

Wat is er nodig aan onderhoud?
De installatie vergt dagelijkse controle en het regelmatig bijstellen van alle apparatuur om het biologische proces optimaal te laten verlopen.
Daarnaast is periodiek onderhoud van de installatie nodig.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof en pathogenen
  • Goede verwijdering van nutriënten

Nadelen:

  • Vergt profesioneel beheer
  • Hoge investeringskosten
  • Niet geschikt voor kleinschalige toepassingen

Video's:

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs: